UAB „Juta jazz kava“ projektas „Verslo valdymo sistemos įdiegimas, siekiant darbo našumo
didinimo ir verslo procesų optimizavimo restoranų valdymo veikloje“

2015 m. spalio 15 mėn. UAB „Juta jazz kava“ pradės įgyvendinti projektą pavadinimu „Verslo
valdymo sistemos įdiegimas, siekiant darbo našumo didinimo ir verslo procesų optimizavimo
restoranų valdymo veikloje“, iš dalies finansuotą Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo
lėšomis pagal priemonę „E-verslas“. Įmonė į projekto įgyvendinimą pagal finansavimo sutartį turi
investuoti iki 11.874 EUR nuosavų lėšų (neįskaitant PVM), o paramos suma turėjo siekti 17.811
EUR. Bendra 18 mėn. trukmės projekto vertė pagal sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūrą
sudarė 29.685 EUR.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „Juta jazz kava“ bus vieni pirmųjų įdiegę E-verslo sprendimus
bei investavę į technologijas, optimizuojančias klientų aptarnavimo ir restorano valdymo procesus
bei sukurs sėkmingą perspektyvą didinti darbo našumą ir įmonės produktyvumą viešojo
maitinimo sektoriuje. Projekto metu įdiegta verslo valdyo sistema bus naudojama, siekiant
optimizuoti su įmonės veiklos valdymu susijusius procesus.

Tikimasi, kad naujų E-verslo sprendimų diegimas, tobulinant ir plečiant restoranų veiklos
galimybes, tampa svarbiu veiksniu, užtikrinančiu išaugusią aptarnavimo kokybę, greitį ir
operatyvumą.

 ES parama